Debata “Polityka senioralna …”

Szczegółowy program debaty:12.00 Powitanie gości12.10-12.50 Podsumowanie projektu “Senior kielecki-świadomy i odpowiedzialny” Anna Mikołajczyk Fundacja PEStka12.50-13.30 Badanie potrzeb seniorów w Kielcach- raport z badań dr Magdalena Piłat-Borcuch13.30-14.30 “Polityka senioralna-kontekst Kielc. szans, zagrożenia, wyzwania.” Debata z udziałem panelistów. Zaproszeni zostali …

Senior Roku 2018

Pierwszą edycję konkursu na wybór Seniora Roku zorganizowała Fundacja “Pestka”. Gala odbyła się w Sali Kominkowej Woj.Domu Kultury w Kielcach w dn. 2.12.2019. Celem Konkursu było wyróżnienie ponadprzeciętnych, najaktywniejszych postaw seniorów i seniorek kieleckich za działania zrealizowane w …

Senioriada Kielce 2019

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to coroczne święto obchodzone w dniu 1 października, ustanowione przez ONZ w 1990 roku. Wpisanie tego Dnia do światowego kalendarza podkreśla, że w XXIw starzenie się społeczeństwa jest jednym z ważniejszych wyzwań. Święto to …