Szczegółowy program debaty:
12.00 Powitanie gości
12.10-12.50 Podsumowanie projektu “Senior kielecki-świadomy i odpowiedzialny” Anna Mikołajczyk Fundacja PEStka
12.50-13.30 Badanie potrzeb seniorów w Kielcach- raport z badań dr Magdalena Piłat-Borcuch
13.30-14.30 “Polityka senioralna-kontekst Kielc. szans, zagrożenia, wyzwania.”
Debata z udziałem panelistów. Zaproszeni zostali przedstawiciele:
– Urzędu Miasta Kielce
– Rady Miasta Kielce
– Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
– Kieleckiej Rady Seniorów I kadencji
Moderator dyskusji: dr Magdalena Piłat-Borcuch
14.30-15.00 Dyskusja z udziałem publiczności
15.00 Poczęstunek