Kielecka Rada Seniorów zawiadamia, że z dn. 12 maja
wznawia dyżury w swojej siedzibie, ul. Kościuszki 25, pokój nr 9.
tel. 41 343 35 30 (czynny podczas dyżurów)

Dyżury będą się odbywały w każdy wtorek
w godz. 10.00 – 12.00.

Zapewniamy, odpowiednią do obecnych wymagań, ochronę sanitarną.