Bardzo ciekawa rozmowa Radia Kraków z prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Wiesławą Borczyk.

Dzisiejsi seniorzy, to pokolenie późnowojenne albo powojenne, które sporo przeszło w swoim życiu. Zapewne dlatego wielu z nich łatwiej od młodych ludzi znosi trudności spowodowane epidemią koronawirusa – mówi w Radiu Kraków Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Od razu jednak dodaje, że obawia się, iż przedłużająca się izolacja i wymuszona samotność seniorów może pogłębiać wykluczenie ludzi starszych. – Trzeba temu przeciwdziałać. Najważniejsze, żebyśmy mieli ze sobą kontakt, aby sobie pomagać i wymieniać ważne informacje – dodaje W.Borczyk.

Posłuchaj rozmowy tutaj.