W Europejskim Dniu Seniora – 20.10.2020
Kielecka Rada Seniorów składa wszystkim Seniorom
życzenia zdrowia, pogody ducha i nadziei.