W dniach 10 -12 października 2019 odbywały się na terenie naszego miasta różne imprezy towarzyszące Targom Seniora. Wydarzenia artystyczne, konferencje i debaty skierowane były do seniorów, ich rodzin i wszystkich innych osób wspierających grupę społeczną 60+. Miejsc spotkań było kilka. Przez dwa pierwsze dni główną sceną był kielecki Rynek
a w dniu ostatnim hala wystawiennicza w Targach Kielce S.A

Pierwszego dnia targów, prezydent Bogdan Wenta przekazał seniorom klucz do do miasta. W czwartek i piątek od samego rana do wieczora na estradzie ustawionej na Rynku odbywały się koncerty. Zaprezentowały się tutaj liczne grupy artystyczne z różnych organizacji min.: uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, świetlic środowiskowych i innych.
W Kieleckim Centrum Kultury można było uczestniczyć w nauce tańca pt.”Tango dla Seniora”. Tutaj też odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca bezpieczeństwa seniorów z udziałem funkcjonariuszy policji, straży pożarnej i miejskiej oraz gości z miast partnerskich tj Winnicy i Gotha.
Koncerty, quizy i inne programy artystyczne zaproponowało także w swoich siedzibach kilka klubów seniora.

Ostatni dzień Targów Seniora miał miejsce na terenie Targów Kielce. Wiele tam się działo przez cały dzień. Gospodarze zadbali o bogatą oprawę tego wydarzenia.
Seniorzy mogli skorzystać z różnych konsultacji min.lekarskich, kosmetycznych. W strefie aktywności odbywały się zajęcia sportowe dla starszych i najmłodszych. Dla chętnych była nauka tańca towarzyskiego, kurs nordic walking i pokaz mody.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania, rozmowy z sympatyczną aktorką Teresą Lipowską i z uczestniczkami programu TVP1 “sanatorium miłości”.
W hali targowej swoje stanowiska zorganizowali wystawcy polscy i zagraniczni. Reprezentowane były różne branże min. uzdrowiska, hotele, biura podróży, producenci sprzętu rehabilitacyjnego, nowoczesne systemy teleopieki itp.
Na dużej scenie prezentowały się różne zespoły artystyczne z Kielc i regionu świętokrzyskiego.
Seniorzy mogli też uczestniczyć w ciekawych wykładach oraz w panelu dyskusyjnym pn. “Aktywizacja+”.

Wszędzie jednocześnie nie można było być. Ja wybrałam debatę n/t polityki senioralnej i sposobach na aktywne starzenie się. Uczestniczyli w niej także goście z Ukrainy, z miasta Gotha, a także reprezentanci Rad Seniorów z Poznania, Łodzi, Krakowa i Kielc.
Bardzo interesująco o współczesnej polskiej polityce senioralnej wypowiedział się prof.zw.dr hab. Adam Zych, który od wielu lat zajmuje się gerontologią. Stwierdził, że starość to nie obciążenie bo Ci ludzie mają potencjał, a “srebrna gospodarka to złoty interes”.
Przedstawiciel Min. Przedsiębiorczości i Technologii podał informację, że wg europejskich statystyk, polski emeryt jest najmniej aktywny zawodowo.

O praktycznym wspomaganiu osób starszych na swoim terenie opowiedziały przedstawicielki Fundacji “Perspektywy i Rozwój” z Sędziszowa. Spodobało mi się ich motto: “Młodzi biegną szybciej ale starzy znają drogę”.
Anna Mikołajczyk z Fundacji “Pestka” w Kielcach omówiła temat partycypacji tj włączenia seniorów w życie społeczne miasta oraz podała tegoroczny program swoich działań na rzecz seniorów. Program obejmuje wiele szkoleń dla organizacji 60+, spotkania i debaty przy kawie pn. “Zainspiruj do działania”. Dużą pomoc finansową i wsparcie merytoryczne otrzymała także z tej Fundacji Kielecka Rada Seniorów.
Działania skierowane do osób starszych na terenie m.Kielc omówiła dyr. Magdalena Gościniewicz z MOPR Kielce.

W debacie udział wzięli również włodarze naszego miasta bogdan Wenta i Danuta Papaj oraz wicemarszaek woj. świetokrzyskiego Renata Janik .

I Międzynarodowe Targi Seniora w Kielcach to nie było tylko wydarzenie kulturalne ale także społeczne i gospodarcze.
Jak określił prezydent B.Wenta, srebrna gospodarka jest w kraju drugą gospodarką, która rozwija się najszybciej dzięki naszej seniorskiej grupie społecznej.

Jadwiga Dula
Kielce dn.4.11.2019

Zdjęcia: Targi Kielce S.A., J.Dula