Adres Kieleckiej Rady Seniorów:
ul.Kościuszki 25 pok. nr 9 25 – 351 Kielce

e – mail: biuro@radaseniorowkielce.pl

Strona internetowa: https://radaseniorowkielce.pl