Cele

Cele Rady

Celem Miejskiej Rady Seniorów, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie miasta Kielce.

W skład Rady Seniorów wchodzi 15 członków.

Funkcje konsultacyjne oznaczają możliwość opiniowania lokalnych strategii, programów rozwoju, projektów uchwał, podejmowanych przedsięwzięć czy inwestycji. Funkcje doradcze dają Miejskiej Radzie Seniorów możliwość zgłaszania uwag i sugestii do działań gminy Kielce. W ramach funkcji inicjatywnych rada może zgłaszać własne pomysły na działania dla osób starszych, poszerzając w ten sposób perspektywę władz o potrzeby dotąd pomijanego pokolenia 60+.

O nas

Kilka słów...

Ordysiński Andrzej

przewodniczący

Iwan Elżbieta

wiceprzewodnicząca

Góry to moja pasja, tam się czuję najlepiej.

Łucak Janina

sekretarz

Społecznik z pasjami artystycznymi. Kocham śpiew, taniec, poezje i malarstwo.

Jarząb Jan

członek

Biskup Anna

członkini

Galus Edward

członek

Mróz Teresa

członkini

Lubię współpracować z ludźmi i dla ludzi.
Moje zainteresowania to śpiew, malarstwo i taniec.

Modrzejewski Marek

członek

Pełna pasji, radości i konsekwencji w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań z korzyścią dla innych.

Pasternak Anna

członkini

Nobis Szymon

członek

Lubię podróżować, zwiedzać, aktywnie spędzać czas z najbliższym.

Dula Jadwiga

członkini

Ciekawość skłania mnie do działania.

Turystyka moją pasją. Kocham przyrodę i zwierzęta.

Suliga Jan

członek

Piesze wędrówki, poznawanie nowych miejsc w miłym towarzystwie.

Salus Maria

członkini

Życie, choćby nie wiem jak długie, dla ludzi z pasją zawsze będzie zbyt krótkie. Moje pasje to sztuka w szerokim pojęciu, a szczególnie literatura, malarstwo, poezja.