Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością zapraszamy do zgłoszenia się po BEZPŁATNY podręcznik dla Opiekunów Osób z chorobami otępiennymi „Opiekun szyty na miarę”.

Podręcznik ten jest zwieńczeniem 10-letnich doświadczeń w pracy z osobami chorymi w trybie indywidualnym, grupowym oraz z członkami ich rodzin.

Intencją autorek  jest dostarczenie Opiekunom kompleksowego materiału wspierającego ich w każdym etapie choroby i dostarczającego im zbiory praktycznych rozwiązań mogących służyć za przykłady / wskazówki do wykorzystania w codziennym wspieraniu chorych. Poradnik powstaje w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Poradnik będzie dystrybuowany bezpłatnie w grudniu 2019 roku.

Kto może otrzymać poradnik?

Poradnik mogą otrzymać osoby w wieku 60+, które opiekują się osobami z chorobami otępiennymi.
Wiek osoby zgłaszającej będziemy identyfikować na podstawie daty urodzenia.

Jak można otrzymać poradnik?

Poradnik można otrzymać:

  1. wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www -> https://wyspypamieci.com.pl/opiekun-szyty-na-miare-zamowienie-poradnika/

bądź

  1. wysyłając mail na adres fundacja@wyspypamieci.com.pl.

W tytule maila prosimy wpisać „Podręcznik”.
mailu prosimy podać:
– imię i nazwisko
– adres korespondencyjny
– datę urodzenia
– oświadczenie, że sprawuje się opiekę nad osobą z chorobą otępienną,
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Wyspy Pamięci oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (RODO). Prosimy o skopiowanie wzoru oświadczenia ze strony: https://wyspypamieci.com.pl/informacja-o-administratorze-danych-osobowych/

Jak można pomóc?

Szczególnie zależy nam na dotarciu do osób z mniejszych miejscowości i wsi, dlatego prosimy o wsparcie w jak najszerszym dotarciu z informacją o takiej możliwości i – o ile jest taka możliwość – wydrukowaniu plakatu i dystrybucji w Państwa społeczności.

Ilość podręczników do dystrybucji: 1000 sztuk (decyduje kolejność zgłoszeń)

Z poważaniem,
Magdalena Winterot,
Prezes Fundacji Wyspy Pamięci,

Danymi dysponujemy w wyniku wcześniejszej współpracy lub pozyskaliśmy z ogólnie dostępnych źródeł.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a RODO do czasu cofnięcia zgody. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem tych, z którymi Fundacja Wyspy Pamięci współpracuje, np. obsługującym systemy teleinformatyczne lub prowadzącym działalność pocztową, wyłącznie jednak i w oparciu o stosowne umowy. Nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem.

Administratorem danych jest Fundacja na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci.