Kabaret ŚUTW „TRZECI BIEG”

przy Świętokrzyskim Uniwersytecie III Wieku

zaprasza na program

pt. „Pogadać pora o życiu seniora”,

który zostanie wystawiony w dniach 10 i 11 marca o godz. 17.00

na MAŁEJ SCENIE
Kieleckiego Centrum Kultury.

Wstęp wolny dla każdego!

Dobra rozrywka zapewniona!