Pierwszą edycję konkursu na wybór Seniora Roku zorganizowała Fundacja “Pestka”. Gala odbyła się w Sali Kominkowej Woj.Domu Kultury w Kielcach w dn. 2.12.2019. Celem Konkursu było wyróżnienie ponadprzeciętnych, najaktywniejszych postaw seniorów i seniorek kieleckich za działania zrealizowane w roku 2018.

Do konkursu można było zgłaszać osoby 60+ działające na terenie miasta Kielce i na rzecz jego mieszkańców. Mogli to być aktywni seniorzy w lokalnej społeczności min. w organizacjach pozarządowych, klubach seniora itp., angażujący się w różne prospołeczne inicjatywy, udowadniający, że warto działać z pasją.

Zgodnie z regulaminem nominowani do tytułu Senior Roku 2019 zostali:

  1. Janina Łucak – Założycielka 2-go uniwersytetu III wieku “Ponad czasem”. Członek wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów i sekretarz Kieleckiej Rady Seniorów. Inicjatorka przystąpienia miasta Kielce do programu “Miasto Przyjazne Seniorom”. Działa także w Radzie Osiedla. Na UTW “Ponad czasem” założyła i prowadzi grupę wokalną “Cantare”.

  2. Bożena Fijałkowska – Założycielka zespołu “Passionata” działającego w Klubie Seniora ul.Jeziorańskiego. Prowadząc zespół wykorzystuje metody terapeutyczne, a Zespół działający od 12 lat ma na swym koncie liczne występy i nagrody.

  3. Elżbieta Iwan – Prezes Świętokrzyskiego Uniwersytetu III Wieku przez 4 kadencje. Za długoletnią działalność odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 2015r. W latach 2015 – 2019 uczestniczyła w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. Wiceprzewodnicząca Kieleckiej Rady Seniorów I kadencji.Inicjatorka powołania Klubu “Nad Silnicą”, organizatorka corocznych Ogólnopolskich Rajdów Seniorów, w których pełni też funkcję komandora.

  4. Janusz Buczkowski – Światowej sławy fotograf, którego zdjęcia były prezentowane na 200 wystawach na całym świecie. Współtwórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Jest też autorem wielu książek. Za osiągnięcia zawodowe i artystyczne odznaczony licznymi nagrodami m.in.Krzyżem Kawalerskim, nagrodą min.Kultury i Sztuki, medalem miasta Kielce “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

  5. Jerzy Sobierajski – Prezes Fundacji “Dobro jest w nas”, której misją jest propagowanie profilaktyki, edukacji w zakresie zdrowia szczególnie osób przewlekle chorych na nerki. Propagator hasła: “Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”.

  6. Anna Lachnik – Poetka, autorka 2 tomików poezji. Od 25 lat członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach. Propaguje poezję min. w klubie “Nad Silnicą”. Za swoje zasługi wdziedzinie rozpowszechniania kultury i osiągnięcia twórcze otrzymała wiele dyplomów gratulacyjnych i statuetek.

  7. Alina Bielawska – Dr nauk humanistycznych w dziedzinie teatrologii. Propagowanie sztuki teatralnej. Od wielu lat współpracuje ze Świętokrzyskim UTW i klubem “Nad Silnicą”. Za swoje prace społeczne otrzymała wiele wyróżnień.

  8. Bogumiła Matachowska – Od 2000r członek stowarzyszenia Świętokrzyski Uniwersytet III Wieku, a od 2008r przyjęła obowiązki społecznego prowadzenia Klubu “Nad Silnicą”. Ustala tematykę spotkań, zaprasza wykładowców i gości, prowadzi kronię klubu.Za pracę społeczną otrzymała wiele dyplomów i podziękowań.

Główną nagrodę i tytuł Seniora Roku 2018 otrzymała Janina Łucak.

Całą galę uświetnili śpiewający seniorzy, grupa wokalna “Pasjonutki” i Ryszard Rumas.
Spotkanie zostało zakończone smacznym poczęstunkiem, przy którym była okazja pogratulować wszystkim wyróżnionym osobom i podzielić się różnymi nowinkami.

Jadwiga Dula
Kielce dn. 8.12.2019