Zamieszczamy Raport z badań “Seniorzy w Kielcach. Aktywność społeczna i potrzeby życiowe”, który na zlecenie Fundacji PEStka, na podstawie przeprowadzonych ankiet przygotowali: dr Magdalena Piłat-Borcuch i dr Artur Borcuch.
Zadanie zostało współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Raport z badań :
“Seniorzy w Kielcach. Aktywność społeczna i potrzeby życiowe”.